Broşürləmə

Çap edilmiş vərəqlərin metal yay ilə bir-birinə bərkidilməsi prosesi.