Fiqurlu oyma

Çoxları oyma ilə yonma arasında fərqi hiss etmir. Adətən qəbul olunur ki, materialın əsasınadək yonulması oyma, dərindən yonulması isə – yonma adlanır.