Künclərin yuvarlaqlaşdırılması

təqvimlər və açıqcalar üçün tətbiq olunur.