Nömrələmə

Əgər çap zamanı səhifələri nömrələmək lazımdırsa, nömrələri səhifənin aşağı və yuxarı kolontitullarına yerləşdirmək olar. Qoyulan nömrələr adi rejimdə vərəq üzərində görünür. Onıar yalnız səhifələmə rejimində və çap olunan səhifələrdə görünür.