Perforasiya

bir-birindən müəyyən məsafədə eyni xətt üzrə yerləşdirilmiş dəliklər sistemi. Kağızın perforasiya xətti boyunca asan qoparılmasını təmin edir.