Qabartma

kağız və ya kartonda xüsusi folqa üzərindən temperatu vəə təzyiq hesabına klişelər vasitəsilə təsvirlərin yaradılması. Bundan əlavə blint (eyni şey, yalnız folqasız) Qabartma və konqrev (eyni şey, ancaq qabarıq) Qabartma olur.