Qatlama

Kitab və broşür məmulatlaırının əldə olunması üçün səhifələrin ardıcıl düzülməsinə riayət etməklə müəyyən həcmdə və formatda olan vərəqlərin qatlanması prosesi.