Seçimli UB-laklama

seçimli laklama zamanı yalnız görüntünün fərqləndirilməli olan hissələrinə lak vurulur. Seçimli UB laklamanın sizin məhsullarınızda parlaqlığı, təkcə müştərinin diqqətini lazım olan informasiyay cəlb etmir, həm də ona estetik və bahalı görüntü verir.