Bağlamaların işlənməsi

Bağlamaların kosntruksiyası və dizaynının işlənməsi dizayn studiyamızın daha bir qoludur. Biz bağlama üçün çoxlu sayda möhkəm, rahat və gözəl xarici görünüşü olacaq konstruksiya variantları təklif edirik.

Bağlama məhsulun tanıdılmasına ən fəal şəkildə təsir göstərir. Statistikaya əsasən, alıcıların 67 faizi mal alarkən ilk növbədə bağlamanın keyfiyyətin və cəlbediciliyinə diqqət edir, 47 faizi isə məhz bu meyarı rəhbər tutur.