Çap məhsullarının dizayn işlərinin dəyəri

Çap məhsullarının dizayn işlərinin dəyəri aşağıdakılardan asılıdır:
– dizayna tələblər (reklam fikri/reklam şüarı, rəsmli qrafika, 3D qrafika, mürəkkəb kollajlar ayrıca qiymətləndirilir);
– təqdim olunan materiallar (fotoşəkillərin rəng korreksiyası, fondan kəsmə ayrıca qiymətləndirilir);
– iş müddəti;
– variantların sayı;
– çapöncəsi hazırlığı zəruriliyi.