Jurnallar

Adətən ayda bir dəfə və ya daha az çap olunan məlumat nəşridir. Jurnal termoyapışqan ilə bərkidilir və üz qabığı parlaq laminasiyalı olur. Jurnalların standart formatı A4-dür.