Kataloqlar

Şirkətin mal və xidmətlərinin növləri və keyfiyyətləri barədə informasiya daşıyan çoxsəhifəli çap məhsulu. Əksər hallarda A4 formatda olur və termoyapışqanla bərkidilir.