Kitablar

İki cür – yumşaq və qalın üz qabığına malik, periodik olmayan nəşr. Əksər hallarda kitabın daxili səhifələri ofset kağızının nazik qramajında çap edilir. Çoxsəhifəli kitablar əvvəlcədən sapla tikilir. Kitabın minimal tirajı 200 ədəd təşkil edir.