Özü köçürən kağızda blanklar

Çap olunmuş eyni görüntülü bir neçə vərəq (2-dən çox). Üst vərəq əllə doldurulur, bu zaman məlumat aşağı vərəqlərə əks olunur. Bu blanklar xüsusi yapşqanla bərkidilir və dolduruluqdan sonra rahatlıqla ayrılır.