Plakatlar

Gələcək aksiyalar barədə sürətli və asan məlumat almağa yardım edən çap məhsuludur. Maxofset şirkəti A4, A3, A2 formatda plakatlar təklif edir.