POS-materiallar

Brendin təbliğatına yönəldilmişmüxtəlif ölçü, forma və materiallardan olan reklam vasitələri (şelftolkerlər, vobblerlər və s.)