Qeyd kağızları

Kiçik formatlı gündəlik yazılar və yaddaş qeydləri üçün istifadə olunan kağız bloklarıdır. Bu kompakt kağız bloklar həndəsi strukturuna görə, kuba bənzəyir.