Qovluqlar

Şirkətin sənədlərini, müqavilələrini, arayışlarını saxlamaq və rəsmi kağızları sistemləşdirmək üçün nəzərdə tutulan çap məhsuludur. Firma qovluqları şirkətin imic reklamının mühüm tərkib hissəsidir. Bu cür məhsul diqqət cəlb edəcək və brendin reklamın unikallaşdıracaq. Qovluqların standart ölçüsü A4-dür, kağızı sıxdır və vacib qaydada birtərəfli laminasiyalıdır. Arzu olunarsa, seçimli UB-lak vurula bilər.