Təqvimlər

Təqvimlər divar, stolüstü və cib təqvimləri olaraq bölünür:

Rüblük divar təqvimləri əsasən mühasiblər və rüblük hesabatlar tərtib edən əməkdaşlar üçün lazım olur. Bu cür təqvim işin asanlaşdırılması üçün 3 rübə bölünür. Hər üç hissə bir-biri ilə yay vasitəsi ilə bərkidilir və ümumi səth üzərində yerləşir.

 Divar təqvimləri – bir-biri ilə yay vasitəsi ilə bərkidilimiş A3 və ya A2 formatda vərəqıərdir. Divar təqvimləri adətən 7 və ya 14 vərəqdən ibarət olur.